1 1 3000 1 300 0 30 https://elkeembo.com 960 1

Romantic Rose Bench with Roses forged Petal by Petal

Forged by hand, every piece is completely original. Great idea for Hotels and Restaurants… Photographers will love this Bench, and the Just Married couple too !!! But even those with a Garden will find a lovely place for this bench… […]

Forged by hand, every piece is completely original.
Great idea for Hotels and Restaurants… Photographers will love this Bench, and the Just Married couple too !!!
But even those with a Garden will find a lovely place for this bench… Even in winter, a little touch of color will brighten up the Garden.

aritjolbancrosescasament

Forjada a mà, cada peça és completament original.
Una peça imprescindible per als hotels i restaurants … Els fotògrafs estimaran aquest banc, i la parella de recent casats també !!!
Però fins i tot els que tenen un jardí trobaràn un lloc preciós per a aquest banc …
Fins i tot a l’hivern, un petit toc de color il·luminarà el jardí.

ElkeEmbo

Elke Embo, Sculptor with an inconditional love for horses. With a fatal attraction for iron and flames, and the need to feel and transform the clay with her hands, her creations combine the 4 elements: Fire, Earth, Water and Air. Her artwork flows out of the addiction to feel the connection with the energy of the horses, transform and express it, in any possible way. Elke Embo , Escultora amb un amor incondicional pels cavalls. Amb una atracció fatal per al ferro i les flames, i la necessitat de sentir i transformar l'argila amb les seves mans , les seves creacions combinen els 4 elements : foc , terra , aigua i aire. La seva obra, flueix de l'addicció a sentir la connexió amb l'energia dels cavalls, i transformar-la i expressar-la de qualsevol manera possible. Elke Embo , Escultora con un amor incondicional por los caballos. Con una atracción fatal para el hierro y las llamas, y la necesidad de sentir y transformar la arcilla con sus manos, sus creaciones combinan los 4 elementos: fuego, tierra , agua y aire. Su obra fluye la adicción a sentir la conexión con la energía de los caballos, y transformarla y expresarla de cualquier manera posible. Elke Embo , Beeldhouwster met een onvoorwaarderlijk liefde voor paarden. De fatale aantrekkingskracht voor ijzer en vlammen, en de noodzaak om de klei te voelen en te transformeren de met haar handen, uiten zich in haar creaties door het combineren van de 4 elementen : Vuur, Aarde , Water en Lucht. Haar werk stroomt uit de verslaving aan de energie van paarden, en die te transformeren uit te drukken, op alle mogelijke manieren. Elke Embo, Sculpteur avec un amour inconditionnel pour les chevaux. Avec une attraction fatale pour le fer et les flammes, et la nécessité de se sentir et de transformer l'argile avec ses mains, ses créations combinent les 4 éléments: Feu, Terre, eau et air. Ses œuvres sortent de la dépendance à sentir la connexion avec l'énergie des chevaux, de transformer et de l'exprimer, de toute manière possible. Taller Aritjol: creat el 24 octubre 2013. Elke Embo

Post Anterior
Guanya una Joia © E...
Post Posterior
Video Making of Roma...