1 1 3000 1 300 0 30 https://elkeembo.com 960 1

Original Triangle tables with African Design: Aritjol, Yster Tafels

The Design is based on the beautiful Africa and his Culture.In south Africa, “Iron tables” is translated as “Yster Tafels”, that is where the name comes from. Everything starts with a handmade design,… This design is very versatile and adaptable […]

The Design is based on the beautiful Africa and his Culture.
In south Africa, “Iron tables” is translated as “Yster Tafels”, that is where the name comes from.

Everything starts with a handmade design,…

This design is very versatile and adaptable to the personal needs of everyone situation.
These triangle tables have diferent sizes but form an irregular centre table.
If needed they can be used separately and serve as little tables.

Tot comença amb un disseny fet a mà, …

Aquest disseny és molt versàtil i adaptable a les necessitats personals de cada situació.
Aquestes taules triangle tenen mides diferents, però formen una taula central irregular.
Si cal es poden utilitzar per separat i serveixen com petites taules.

El disseny es basa en la bella Àfrica i la seva cultura.
A l’Àfrica del Sud “, taules de ferro” es tradueix com “Yster tafels”, que és on el nom ve.

ElkeEmbo

Elke Embo, Sculptor with an inconditional love for horses. With a fatal attraction for iron and flames, and the need to feel and transform the clay with her hands, her creations combine the 4 elements: Fire, Earth, Water and Air. Her artwork flows out of the addiction to feel the connection with the energy of the horses, transform and express it, in any possible way. Elke Embo , Escultora amb un amor incondicional pels cavalls. Amb una atracció fatal per al ferro i les flames, i la necessitat de sentir i transformar l'argila amb les seves mans , les seves creacions combinen els 4 elements : foc , terra , aigua i aire. La seva obra, flueix de l'addicció a sentir la connexió amb l'energia dels cavalls, i transformar-la i expressar-la de qualsevol manera possible. Elke Embo , Escultora con un amor incondicional por los caballos. Con una atracción fatal para el hierro y las llamas, y la necesidad de sentir y transformar la arcilla con sus manos, sus creaciones combinan los 4 elementos: fuego, tierra , agua y aire. Su obra fluye la adicción a sentir la conexión con la energía de los caballos, y transformarla y expresarla de cualquier manera posible. Elke Embo , Beeldhouwster met een onvoorwaarderlijk liefde voor paarden. De fatale aantrekkingskracht voor ijzer en vlammen, en de noodzaak om de klei te voelen en te transformeren de met haar handen, uiten zich in haar creaties door het combineren van de 4 elementen : Vuur, Aarde , Water en Lucht. Haar werk stroomt uit de verslaving aan de energie van paarden, en die te transformeren uit te drukken, op alle mogelijke manieren. Elke Embo, Sculpteur avec un amour inconditionnel pour les chevaux. Avec une attraction fatale pour le fer et les flammes, et la nécessité de se sentir et de transformer l'argile avec ses mains, ses créations combinent les 4 éléments: Feu, Terre, eau et air. Ses œuvres sortent de la dépendance à sentir la connexion avec l'énergie des chevaux, de transformer et de l'exprimer, de toute manière possible. Taller Aritjol: creat el 24 octubre 2013. Elke Embo

Post Anterior
A Horse of a Warrior...
Post Posterior
Aritjol Arxé (ἀρ...