Welcome, Benvinguts, Bienvenidos, Bienvenus, Wilkommen, Welkom:


On this page you will find lot's of Passion for horses and my interpretion of them in all possible forms... I hope you will enjoy having a look at my artwork.


Next project is the study of the Scottish Clydesdale Horse, which I have seen, touched and photographed personally in Scotland. Those lovely horses, have really stolen my heart, which I'm sure will reflect in my next Sculptures. I cannot resist to make also a few Scotland Higland Cattle, because they have so much character that they are really irresistable to my. My hands ache, my mind goes crazy... I have to let all this inspiration out !!!

Benvingut, Benvinguts, Benvinguts, Bienvenus, Wilkommen, Welkom:

En aquesta pàgina trobareu molta passió pels cavalls i la meva interpretació d'ells en totes les formes possibles ... Espero que vostè gaudeixi en fer una ullada a les meves obres


El següent projecte és l'estudi del cavall Escocès Clydesdale, que he vist, tocat i fotografiat personalment a Escòcia. Aquests cavalls encantadors, realment han robat el meu cor, que estic segur que va a reflectir en les meves properes Escultures. No puc resistir-me a fer també una mica de Scottish Highland Cattle, perquè tenen molt caràcter que són realment irresistible per a mi. Les meves mans em fan mal, la meva ment es torna boig ... he de deixar escapar tota aquesta inspiració !!!

Interior Design:
Conception of the global project: Restauration and Interior Design. Creating concept for 5 rooms in 4 star Hotel. Restauration of the building dating from 1686, furniture and of course Iron Art work.

Diseny Interior:
Concepció del projecte global: Restauració i Diseny Interior. Creació del concepte de 5 habitacions per un Hotel de 4 estrelles. Restauració de l'edifici que data del 1686, mobles i logicament l'escultura de ferro.

  • Cavall Soldadura
  • Tallar Plasma Corten
  • Rosa Antigua: Yolanda de Aragon
  • Tallar Roses en Ferro